Zebranie Sprawozdawo-wyborcze

27 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego został powołany nowy zarząd.

Prezes: Zbigniew Birówka

Wice Prezes: Leszek Zięba

Naczelnik: Marcin Kotula

Zastępca Naczelnika: Hubert Łachman

Sekretarz: Andrzej Zapałowicz

Skarbnik: Jerzy Blak

Gospodarz: Paweł Indyka

Członek Zarządu: Barbara Kotula, Wojciech Kościelny

powrót
realizacja: crater.pl
Entropia